LINKS
 

Institutionele websteks

Federale overheid :
De Belgische federale overheid
http://www.belgium.be

Het Belgische federale parlement
http://www.fed-parl.be

De kamer van volksvertegenwoordigers
http://www.dekamer.be

De senaat
http://www.senaat.be

Het ministerie van justitie
http://www.just.fgov.be

Het ministerie van financiën
http://www.minfin.fgov.be

Het ministerie voor economie, KMO, middenstand en energie
http://www.mineco.fgov.be

Het ministerie voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
http://www.meta.fgov.be

Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
http://www.cbfa.be

Nationale Bank van België
http://www.nbb.be

Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.brussel.irisnet.be

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad
http://www.parlbru.irisnet.be

Vlaanderen
De vlaamse overheid
http://www.vlaanderen.be

Het vlaams parlement
http://www.vlaamsparlement.be

Wallonië
De waalse overheid
http://gov.wallonie.be

Het Waals parlement
http://parlement.wallonie.be

De duitstalige gemeenschap
http://www.dglive.be

Juridische websteks

Juridat : portaalsite voor wetten en rechtspraak van België
http://www.juridat.be

Hof van Cassatie
http://www.juridat.be/cass/cass_nl/p1.php

Arbitragehof
http://www.arbitrage.be

Raad van State
http://www.raadvst-consetat.be

Websteks van de balies

Orde van de nederlandstalige advocaten te Brussel
http://www.baliebrussel.be

Orde van de vlaamse balies
http://www.advocaat.be

Orde van de franstalige advocaten te Brussel
http://www.barreaudebruxelles.be

Orde van de franstalige en duitstalige balies
http://www.avocats.be

Andere interessante websteks

Europa
http://europa.eu.int

Juridische aspecten van technologische ontwikkelingen
http://www.droit-technologie.org

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfsrevisoren
http://www.accountancy.be